Innbydelse

Sjakkspillere av alle aldere og nivåer ønskes VELKOMMEN til Landsturneringen, NM i sjakk 2013, på Radisson Blu Lillehammer Hotel.

NM-hotellet ligger noe ovenfor Lillehammer sentrum, i gangavstand hvis ikke bagasjen er for tung... Beliggenheten er også fin midt mellom Maihaugen og Lillehammer Olympiapark med Håkons hall.

Merk at programmet i tillegg til de offisielle NM-klassene også har en egen Begynnerturnering og en sjakkleir for barn 8 - 16 år, som kombineres med deltagelse i turneringene.

NM-klassene

 • Miniputt født 2002 og senere
 • Lilleputt født 2000 og senere
 • Kadett født 1997 og senere
  • Kadett B bare for samme med rating under 1250
 • Junior født 1993 og senere
  • Junior B bare for samme med rating under 1500
 • Senior født 1953 og tidligere
  • Senior B bare for samme med rating under 1500
 • Klasse 5 rating inntil 1000
 • Klasse 4 rating 1000 – 1249
 • Klasse 3 rating 1250 – 1499
 • Klasse 2 rating 1500 – 1749
 • Klasse 1 rating 1750 – 1999
 • Mesterklassen rating 2000 – 2349
 • Eliteklassen rating minst 2350
 • Begynnerklasse født 1998 og senere (bare onsdag 3. - fredag 5. juli)

Kvalifisert er i tillegg spillere som har rykket opp og spillere som NSF tar ut, alt etter NSFs turneringsreglement som ligger på mesterskapets hjemmeside. Spillere uten rating opplyser ønsket klasse og kan bli plassert skjønnsmessig.

For å være berettiget til å spille i en klasse på grunnlag av rating er det tilstrekkelig å ha vært innen ratinggrunnlaget for klassen på en av de offisielle ratinglister siden siste landsturnering. Ingen kan pålegges å spille i en høyere klasse enn siste offisielle ratingliste tilsier. NSF har hvert år fire offisielle ratinglister. Disse publiseres på NSFs ratingsider (www.sjakk.no) i midten av januar, begynnelsen av april, begynnelsen av juni og midten av september.

Påmelding og kontakt

Påmelding (etteranmelding) snarest mulig med innbetaling av startkontingent, mulig helt fram til registreringen avsluttes på Lillehammer lørdag 29. juni kl 1400 (unntatt eliteklassen som har siste frist 1. juni). Startkontingenten er økt med kr 100 etter ordinær frist 16. mai, unntatt begynnerklassen der prisen fortsatt er kr 200. Startkontingent innbetales til Norsk Sjakkforlag, NM-konto, bankkonto: 1503.28.85125 Påmelding kan skje straks og direkte på Turneringsservice-siden. Vi lukker online-påmeldingen 27.06.2013 kl 23:59.

Klassetilhørighet eller andre opplysninger kan endres helt fram til registreringen. Påmelding kan også skje på epost til Øystein Brekke, oeystei@online.no, eller telefon 9118 9190.

Norsk Sjakkforlag arrangerer Landsturneringen NM 2013 i samarbeid med Lillehammer Schakselskap.

Begynnerklasse (Begynnerturnering)

9 runder fra onsdag 3. til fredag 5. juli. Åpen for alle født 1998 eller senere som ikke tidligere har deltatt i Landsturneringen. 25 minutters betenkningstid per spiller per parti. Premier til alle! Startkontingent kr 200 betales ved frammøte. Påmelding på epost oeystei@online.no - eller onsdag på stedet før kl 1100.

Startkontingent

 • Klasse miniputt, lilleputt og kadett kr 500 (etter 16. mai)
 • Klasse junior kr 600 (etter 16. mai)
 • Begynnerklassen kr 200
 • Eliteklassen Gratis
 • Alle andre klasser kr 850 (etter 16. mai)
 • Betalingsfrist for Sjakkleiren er 10. juni

NB: Premier / deltagerpremier til alle deltagerne i mesterskapet

Premiene i eliteklassen

1.premie kr 15.000, 2.premie kr 10.000, 3.premie kr 7.000, 4.premie kr 5.000, 5.premie kr 3.000, 6.premie kr 2.000, 7.premie kr 1.000 = totalt kr. 43.000.
Deling ved poenglikhet, men ikke utenom de sju første spillerne på resultatlista.

Norges Sjakkforbunds søker om Kongepokal til Norgesmesteren, som har vært delt ut årlig siden 1975.

Betenkningstid i alle klasser: (vedtatt på kongressen i 2011) 90 minutter på 40 trekk per spiller, pluss 30 minutter ekstra til resten av partiet, pluss 30 sekunder tilleggstid per trekk fra første trekk. (Varighet ved 80 trekk inntil = 120 + 120 + 80 min. = 320 min. = 5 timer 20 minutter.)

Sjakkleir for barn 8 - 16 år

Et tilbud for barn med eller uten foresatte på NM. Arrangeres i samarbeid med Ungdommens Sjakkforbund USF. Pris kr 3500 fra lørdag til lørdag, inkludert startkontingent i NM og NM i laglyn, overnatting i leilighet, daglige måltider og hyggelige aktiviteter, derunder gjennomgang av egne spilte partier. Begrenset antall plasser. Påmelding på epost: oeystei@online.no. Foresatte som kan delta i gjennomføring av sjakkleiren, bes ta kontakt snarest. Velkommen til en gøyal sjakkuke!

Invitasjon Sjakkleir

NM i lynsjakk 2013

Velkommen til årets mesterskap fredag 5. juli i NM-lokalene på Radisson Blu Lillehammer Hotel. Klasseinndeling tilsvarende som i selve Landsturneringen, bortsett fra at det ikke er egen eliteklasse.
Vinneren av mesterklassen blir Norgesmester i lynsjakk 2013.

Startkontingent: kr 200 for deltagelse i alle voksenklassene, kr 150 for deltagelse i klassene miniputt, lilleputt, kadett eller junior.

Påmelding innen torsdag 4. juli, eller på spillestedet fredag 5. juli kl 1000 - 1600 (aller siste frist). Alle forhåndspåmeldte deltagere må registere seg på spillestedet fredag 5. juli kl 1400 - 1600.

NSF har vedtatt NY betenkningstid fra og med i år: 3 minutter per spiller per parti + 2 sekunder per spiller per trekk. Turneringen i hver klasse gjennomføres etter spillesystem som avgjøres av turneringsledelsen i forhold til antall deltagere. Spillestart kl 1730. Premieutdeling ca. kl 2030.

Premiering: Minst de 5 beste i hver klasse og minst en femtedel av deltagerne i hver klasse blir premiert. Hver klassevinner får pokal + gavekort i Sjakkkbutikken, pålydende kr 1000 til Norgesmesteren i lynsjakk 2013 (= vinneren i mesterklassen), kr 600 til øvrige klassevinnere.